Forberedende Vg1 for minoritetsspråklige

Bleiker tilbyr Forberedende Vg1 for minoritetsspråklige elever

Innholdet i opplæringen skal tilpasses elever med minoritetsspråklig bakgrunn med rett til særskilt språkopplæring, dvs. elever som i liten grad kan følge den ordinære opplæringen.

Les Informasjon om minoritetsspråklige elever og deres rett til særskilt språkopplæring.

Opplæringen er tilpasset elever fra språklige minoriteter. Det undervises i fagene norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk, engelsk og kroppsøving. Elevene skal få god kjennskap til opplæringstilbudet i norsk videregående skole.

Læreplan utarbeidet for innføringsklasser i Akershus

Utvikling av egne karriereplaner vil bli vektlagt. Målet med opplæringen er å gi elevene et faglig, språklig og kulturelt grunnlag samtidig som de får praktisk erfaring i ulike programfag i forberedelsene i å velge riktig kurs neste skoleår.

Målgruppen er elever som har kort botid i Norge og har mangelfulle norskkunnskaper.

Se vår inspirerende film Undervisning i innføringstilbud på videregående:
https://www.youtube.com/watch?v=nde-L0wBfxc