IKT-servicefag Vg2

Er du interessert i datanettverk og maskinvare? Har du lyst til å være en ressursperson som kan hjelpe andre med dataproblemer? Vil du lære om hvordan bedrifter bruker data til å øke produktivitet og inntjening? På IKT-servicefag på Bleiker vgs. får du kompetanse til å løse disse oppgavene.