Rom for alle - blikk for den enkelte

Vår visjon bygger på at alle er forskjellige, alle er likeverdige og alle er lærende.