Pedagogisk profil

Bleiker videregående skole baserer seg på følgende grunnleggende verdier:

Vi ønsker å være en inkluderende skole der vi er romslige og imøtekommende, men samtidig stiller krav til elevene. Alle unge mennesker har et stort potensial som skolen skal hjelpe dem til å utnytte. Vi har høye forventninger til at elevene skal utvikle seg faglig og sosialt mens de går på Bleiker.

På Bleiker tar vi således utgangspunkt i følgende:

  • Alle er lærende
  • Alle er forskjellige
  • Alle er likeverdige

Vi legger derfor til rette for følgende:

  • Elevene skal oppleve trivsel og trygghet
  • Elevene trekkes med i planlegging, gjennomføring og vurdering av eget læringsarbeid
  • Elevene blir stilt overfor forventninger om faglig og sosial mestring
  • Elevene forventes å bidra positivt til et godt lærings- og skolemiljø