Hospitering

Skolen kan ha elever i hospitering i utdanningsprogrammene som skolen tilbyr.

Avtale om hospitering gjøres med avdelingsleder for det aktuelle utdanningsprogrammet.

Ta kontakt med skolen ved avdelingslederne Åshild Sviland (Entreprenørskap), Monica Halle (Helse og oppvekst) eller Ari B. Krøyer (Tekno).

Kontaktperson