Læreplasskurs og alternativ fagopplæring i skole

Hvis du har søkt, men ikke fått læreplass når skolen starter opp igjen etter sommerferien, vil du få invitasjon til et møte i regi av veiledningssenteret i Asker og Bærum. Tid og sted blir annonsert. Normalt avholdt ved Sandvika vgs. Der vil du få orientering om videre muligheter.

Læreplasskurs
Læreplasskurs på Bleiker vgs. med varighet fra 27. august og til 31. september 2018.

Formålet med kurset er å støtte elevens arbeid med å fortsette å søke læreplass. Det innebærer arbeid med karriereplan og egenvurdering av kompetanse knyttet til læreplan for Vg2 og Vg3.

Skolen kan hjelpe til med avtaler om bedriftsbesøk for at du skal få kontakt med og kjennskapet til bransjen og for at du kan gjøre avtaler om tidsavgrenset arbeidspraksis.

Alternativ Vg3 i skole
Hvis fylkeskommunen ikke kan formidle opplæring til elever som ønsker lærekontrakt, må også bedriftsdelen av opplæringa skje i skole. (Opplæringsloven §3-3)

Hvis du ved starten av oktober fremdeles ikke har fått læreplass, får du tilbud om Vg3 i skole. Du følger et skoleløp som bygger på det Vg2-løpet du har gjennomført, og du skal i utgangspunktet ha deltatt på læreplasskurs, se ovenfor.

Du skal ha minimum 50 % av opplæringen i bedrift, og alle skal over i arbeidspraksis med oppfølging fra skole som en del av Vg3-opplæringen. Teori kobles til din arbeidspraksis. Du fortsetter samtidig arbeidet med å søke læreplass.

Med elevstatus følger ikke lønn, men du får busskort og har mulighet for å søke utdanningsstøtte i Lånekassen når du går over i et Vg3-løp.
 
Allsidig, dokumentert praksis i tilknytning til det aktuelle lærefaget, blir godskrevet fullt ut som læretid for lærlinger og lærekandidater. (forskrift til opplæringsloven § 11-12)

Læretiden kan utvides med 25 % (til sammen 18 mnd.) for kandidater som er i arbeidspraksis. (Opplæringsloven § 3-5)

Les brosjyren Fra Vg2 til læreplass - hva nå?

Kontaktperson

Anita Odny Salamonsen

Rådgiver

E-post Anita.Odny.Salamonsen@bleiker.vgs.no

Tlf: 66 75 35 13