Global Dignity

Bleiker vgs. er med i Global Dignity-programmet

Om verdighet

Begrepet ”verdighet” stammer fra prinsippet om at alle mennesker har sitt iboende, medfødte menneskeverd. Denne umistelige verdien har man utelukkende i kraft av å være et menneske. Vår verdighet kan styrkes når vi opplever at våre rettigheter og frihet respekteres og når vi lever i en situasjon der vi kan gjøre valg og handlinger som bygger opp vår selvrespekt, integritet og nestekjærlighet.

Global Dignity oppsummerer verdighet til å dreie seg om tre ting:

  • Iboende verdighet i kraft av å være menneske
  • Menneskerettighetene – altså hvordan vi har krav på å bli behandlet
  • Opplevelsen av verdighet som påvirkes av hvordan vi er mot hverandre – altså hva vi selv kan gjøre for å styrke egen og andres verdighet

Se Bleikers Dignity-aktiviteter skoleåret 2017-18

Kick-off skolestart 2017

Skolejoggen 2017 - aktivitetsdag

Dignity Day oktober 2017

Tur til Kosovo 30.04.2018

Se Bleikers Dignity-aktiviteter skoleåret 2016-17

Kick-off skolestart 2016

Skolejoggen 2016 - aktivitetsdag

Elevaksjon november 2016

Hei-uka 2017

Dignity Day april 2017

Tur til Kosovo 18.04.2017

Se Bleikers Dignity-aktiviteter skoleåret 2015-16

Kick-off skolestart 2015

Skolejoggen 2015 - aktivitetsdag

Nettverkstreff på Eidsvoll 05.10.2015

Global Dignity Day 2015

Elevaksjon november 2015

Hei-uka 2016

Tur til Kosovo 26.04.2016

Se Bleikers Dignity-aktiviteter skoleåret 2014-15

Kick-off skolestart

Skolejoggen 2014 - aktivitetsdag

Gave til Varmestua i Asker

Aksjonsskole for SOS-barnebyer

Omvendt julekalender

Gløgg og pepperkaker hver fredag før jul

Stiftelsen Organdonasjon

Hei-uka 2015

Mini workshop Global Dignity

Workshop 16.03. 2015

Artistgalla i Oslo 21.03.2015

Tur til Kosovo 29.04.2015

Verdighetsprinsippene

Global Dignity har utviklet fem verdighetsprinsipp, som et utgangspunkt for refleksjon og samtale om hva verdighet betyr for hver enkelt av oss og hvordan vi kan omsette dette i konkrete valg og handlinger:

  • Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv.
  • Et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser som menneske. En forutsetning for dette er å ha tilgang til helsetjenester, utdanning, inntekt og sikkerhet.
  • Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv – og oppleve at denne rettigheten blir møtt med respekt.
  • Verdighet bør være det styrende prinsipp for alle handlinger.
  • Vår egen verdighet er gjensidig avhengig av andres verdighet.