Foreningen Norden

Bleiker vgs. er skolemedlem i Foreningen Norden, og dermed en del av et nordisk skolenettverk.

Foreningen Norden er en ikke-religiøs, partipolitisk uavhengig medlemsforening som arbeider for å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid for alle som bor i Norden. Foreningen mener et mer sammensveiset Norden vil gi flere muligheter for alle og medføre at de nordiske landene får en sterkere stemme på den globale arena.

Foreningen er en nordisk kulturbærer og har siden 1919 vært en pådriver for nordisk samarbeid.

Foreningen skaper møteplasser og formidler kunnskap om nordisk språk, historie og samfunnsforhold samt bidrar til å fjerne grenser.

Foreningen Norden organiserer enkeltpersoner, skoler, bibliotek, kommuner og organisasjoner som vil styrke og utvikle den nordiske samfølelsen.

Foreningen Norden har 5.000 medlemmer i Norge. Sammen med våre søsterforeninger i de andre nordiske land og selvstyrte områder har vi rundt 50.000 medlemmer.

Foreningen består av over 60 lokallag, og samarbeider med mange organisasjoner og bedrifter. Rundt 500 skoler og bibliotek er med i foreningen.

Som skolemedlem er Bleiker en del av et nordisk skolenettverk.