Fokusskole NAFO

Bleiker videregående skole er blitt en fokusskole i samarbeid med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ble etablert i 2004 med bakgrunn i Regjeringens strategiplan: "Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009".

Etter strategiplanperiodens utløp arbeider NAFO med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.

Bleiker videregående skole er en av fokusskolene.

Her kan du lese mer om NAFO.