Asker Rotary Klubb

Asker Rotary Klubb har hatt kontakt med Bleiker videregående skole siden 1969.

Da Asker yrkesskole ble etablert høsten 1969 med utdanningstilbud innen jern og metall, bilmekaniker, svakstrøm og sterkstrøm, knyttet Asker Rotary Klubb kontakt med skolen. Deres ønske var å være med å fremme en bred og faglig yrkesutdanning og motivere elevene til innsats.

Asker Rotary har deretter gjennom alle år utdelt en pris ved skoleårets avslutning til den elev som gjennom skoleåret har vist størst framgang.

Prisen ble første gang utdelt ved skoleårets avslutning i juni 1972.
Se Bleikers mottakere av Rotaryprisen 1972 - 2018

Les mer om Asker Rotary Klubb på deres nettside (ekstern lenke)


Kristin Pelly
Seniorrådgiver