Organisasjonskart og ansvarsområder

Bleiker har utarbeidet organisasjonskart med oversikt over ansvarsområdene for ledelsen.