Ledige stillinger

Stilling Søknadsfrist Stillingsprosent
Lærer tilrettelagt opplæring bygg- og anleggsteknikk 27.07.2019 100%
Lærer i elektrofag 07.08.2019 100%
Lærer i helse- og oppvekstfag 27.07.2019 100%
Faglærer i teknikk og industriell produksjon 27.07.2019 100%