Involvering av foresatte

Kontakt med hjemmet

Skolen ønsker en åpen dialog med foreldre/foresatte. Ta gjerne kontakt for tilbakemeldinger.

Forventningssamtaler

Skolen gjennomfører forventningssamtaler med elever og deres foreldre/foresatte ved skolestart.

Møter

Det inviteres til møter med foreldre/foresatte på høsten.