Ny dokumentasjon

Har du tatt opp fag, mistet din dokumentasjon eller trenger engelsk oversettelse?

Kontakt oss på post@bleiker.vgs.no, eller telefon 66 75 35 00.

Vi trenger disse opplysningene:

  • Fullt navn
  • Fødselsnummer
  • Telefonnummer
  • Eventuelle fag du har tatt
  • Avgangsår på Bleiker
  • Utdanningsprogram/studieretning

Dersom du har tatt fag i andre fylker enn Akershus, må vi ha en attestert kopi av eksamensprotoll/kompetansebevis.

Behandlingstiden vil avhenge av skolens aktiviteter for øvrig, men du må beregne ca. 2-3 uker.