Branninstruks

Ved oppstart av nytt skoleår gjennomgår skolen instruks for rømning og gjennomgang av oppstillingsplassene.

Her finner du Bleikers instruks for rømning:

Hovedbygget 

H-Bygget

Bleiker vgs. gjennomfører øvinger med elever og ansatte to ganger pr. år - en om høsten og en om våren.