Elevskjemaer

Ulike søknads- og andre skjemaer for elever.

Informasjon skolestart Vg1

Informasjon skolestart elever Vg1

Skjema for forventningssamtale ved skolestart - Vg1

Forventningssamtale skolestart Vg1

Skjema for forventningssamtale ved skolestart - Vg2 og Vg3

Forventningssamtale skolestart- Vg2 og Vg3

Eksamen i norsk som andrespråk - NOR1045/NOR1049

Eksamen i norsk som andrespråk NOR1045 NOR1049

SØKNAD om fritak for vurdering med karakter i kroppsøving

Fritak for vurdering i kroppsøving

SØKNAD om fritak fra opplæring i kroppsøving

Fritak fra opplæring i kroppsøving

SØKNAD om godkjenning av tidligere beståtte fag

Godkjenning av tidligere beståtte fag

SØKNAD om deltidselevstatus

Søknad om delkurselevstatus

SØKNAD om fratrekk av fravær

AVO - Søknadsskjema - fratrekk av fravær

Les mer på hjemmesiden. Søknadsfrist er 12. januar for 1. termin og 31. mai for hele skoleåret.

SØKNAD om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Søknad om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål

SØKNAD om særskilt tilrettelegging ved prøver og eksamen

Søknad tilrettelegging prøver og eksamen

SØKNAD om særskilt tilrettelegging i undervisning/praksis

Søknad tilrettelegging

Samtykkeerklæring for elever over 18 år

Samtykkeskjema elever 18 år

Skjema for oppmelding til eksamen høsten og vår

Oppmeldingsskjema til eksamen