Lån og stipend

Hvem kan søke stipend og lån?

Alle i videregående opplæring vil få innvilget utstyrsstipend. Vi anbefaler derfor alle å søke Lånekassen om stipend. Andre typer for lån og stipend behandles individuelt på bakgrunn av elevens og foreldres inntekt og sivilstatus.


Når kan du søke?

Alle søker om støtte fra Lånekassen på elektronisk søknadsskjema.


Hvor kan du søke?

Vigo.no når du takker ja til skoleplass (logg på med MinID), eller
Lanekassen.no (logg på med MinID)

Har du ikke MinID koder, må du bestille nye fra minid.no


Utstyrsstipend

Utstyrsstipendet er ikke behovsprøvd. Les mer om utstyrsstipend.


Borteboerstipend

Dette stipendet kan det søkes om dersom foreldrehjemmet ligger mer enn 40 km fra skolen, eller det brukes over 3 timer i samlet reisetid, fra man går ut døra hjemme til skolen starter, og fra skolen slutter til man er hjemme igjen. Man må krysse av for at man ikke bor hjemme, og ha flyttet på egen hybel før man søker.

Dersom du av spesielle årsaker ikke kan bo hjemme, kreves det dokumentasjon på dette fra annen offentlig instans, som for eksempel PPT, barnevern el. Dette må sendes lånekassen direkte.


Kan du miste retten til stipend?

Hvis du har oppgitt feil informasjon i stipendsøknaden din, kan du miste retten til stipend. Det samme gjelder hvis du har mer enn 20 dager ureglementert fravær.

Hvis du endrer eller avbryter utdanningen din, vil også utbetalingene enten endres eller opphøre.

Kilde: Lånekassen og MinID