Skolemiljøutvalget

Ved alle videregående skoler skal det være opprettet et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være satt sammen slik at representantene for elevene er i flertall.

Skolemiljøutvalget jobber for et godt skolemiljø. Saker som kan behandles er gjerne relatert til elevers og ansattes fysiske og psykososiale miljø. Eksempler kan være inneklima, mobbing, forsøpling, helsetiltak, sunn mat, orden, arbeidsstilling etc.

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. kapittel 9a. (Utdrag fra opplæringsloven § 11-5a).

Utdanningsdirektoratet har lansert nettstedet nullmobbing.no, som skal være en ressurs i arbeidet med å håndtere og motvirke mobbing. At alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser, er ett av Akershus fylkeskommunes tre strategiske hovedmål innenfor opplæring. Nettstedet www.nullmobbing.no vil derfor være et viktig verktøy innenfor denne satsingen.

Les også om elev-, lærling- og mobbeombudet i Akershus fylkeskommune.