Elevrådet

Elevrådet på Bleiker gjør en aktiv innsats for skolemiljøet, og er opptatt av at alle elever skal føle seg inkludert. Elevenes medbestemmelsesrett i viktige saker er også en del av elevrådets arbeid.

Elevrådet består av valgte tillitselever, og de representerer alle elevene på skolen. Elevrådet er en viktig del av elevenes medvirkning på skolen, samt at det styrker skolens sosiale fellesskap og sikrer elevenes rettigheter. Elevrådet er blant annet representert i Skolemiljøutvalget (SMU) der det også har medbestemmelsesrett. Elevrådet jobber tett med elevrådskoordinator.

Elevrådet på Bleiker vgs. er et velfungerende elevråd. Hovedmålet til elevrådsstyret er å skape et skolemiljø der alle føler tilhørighet, og alle føler seg likeverdige. Alle elever ønsker å være en del av noe som er bra. Elevrådet er opptatt av å inkludere. Ved å bruke verdighet som en del av vårt daglige språk skal elevrådet sammen med elevene på Bleiker vgs. klare å skape et bra skolemiljø der alle skal føle at noen bryr seg om deg og at du blir akseptert for den du er.

Verdighet er nøkkelordet i elevrådet. Elevrådet jobber målrettet med å skape et bedre psykososialt miljø. Arbeidet med verdighet inspirerer oss til å bli bedre.

Group Dignity

Group Dignity består av seks elever. De som blir valgt til å sitte i denne gruppen, er elever som har vist at de ønsker å bidra til et godt skolemiljø, og viser gode holdninger. Gruppens oppgave er å være skolens ansikt utad i forhold til Dignity-arbeidet vi gjør på skolen. Dette kan blant annet innebære å holde foredrag for andre elever på andre skoler, representere skolen i ulike arrangementer, være med på Workshop og arrangere ulike Dignity-arrangementer på egen skole i samarbeid med elevrådet. Group Dignity er med på alle elevrådsmøtene og samarbeider tett med elevrådet og elevrådskoordinator.

Elevrådets sammensetning

Elevrådet består av leder, nestleder, sekretær, fem styremedlemmer og Group Dignity

Elevrådsstyret 2020 består av:

Leder: Markus Andreas Jordet
Nestleder: Dawid Marek Bielas
Økonomisk ansvarlig : Mathias Vinje Martinsen
Styremedlemmer: Veronika Taraldsen, Andreas Heyerdahl, Benjamin Schwass, Ayla Steinsgard, Morten Gunnerød

Group dignity: Markus Jordet, Fordowsa Hirsi, Mathias Vinje Martinsen, Andreas Heyerdahl, Muna Mahamud, Ida Skovdahl, Burhan Gabowduale

Kontaktperson

Elevråd Bleiker vgs

E-post elevrad@bleiker.vgs.no