Tillatte hjelpemidler

Det finnes to modeller for hjelpemidler til eksamen.

Modell 1 - Eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.

Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk.

LingDys/LingRight/LingPilot er tillatt på eksamen.

Modell 2 – Todelt eksamen

  • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt.

Se informasjon om hjelpemidler hos utdanningsdirektoratet.

Tilgjengelige nettressurser på eksamen

På Akershus fylkeskommunes nettsider får du oversikt over hvilke nettressurser som er tilgjengelige på eksamen.

Kontroll av hjelpemidler

Eksamenstilsynet, eller den rektor utpeker, skal ha kompetanse til å kontrollere at eksamenskandidaten bare har tilgang til tillatte hjelpemidler. Vesker, mobiltelefoner og lignende skal settes på anvist sted.