Slik foregår eksamen

Oppmøte og identitet

Eksamenskandidatene skal møte i eksamenslokalet senest 30 minutter før oppgavene deles ut. Rektor kan pålegge eksamenskandidatene å møte tidligere, dersom dette er nødvendig av praktiske årsaker.

Skolen har ansvar for å kontrollere eksamenskandidatens identitet. Om nødvendig må eksamenskandidaten vise legitimasjon.

Sykdom under eksamen

Fravær på eksamen pga sykdom må dokumenteres med legeerklæring.

Ved dokumentert fravær har eleven rett til å gå opp til første etterfølgende eksamen, se retningslinjer for eksamen.

Eksamen

Lengden på eksamen er avhengig av eksamensordningen i faget.
Rammene for eksamenen på eksamensdagen skal være:

  • skriftlig eksamen - inntil 5 timer
  • muntlig eksamen - inntil 30 minutter per elev eller privatist
  • muntlig-praktisk eksamen - inntil 45 minutter per elev eller privatist
  • praktisk eksamen - inntil 5 timer

Gjennomføring

Akershus fylkeskommune har utarbeidet retningslinjer som eksamenskandidaten bør gjøre seg kjent med: Retningslinjer for eksamensgjennomføring.