Privatisteksamen

Eksamen for privatister arrangeres to ganger i året i periodene april-juni og november-desember.

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet.

I utgangspunktet kan alle melde seg til privatisteksamen i alle fag som har en eksamensordning for privatister. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget.

Eksamensavgift

For å ta eksamen må du betale en avgift (fastsatt av Stortinget).  Innbetalt eksamensavgift blir ikke refundert dersom du må trekke deg eller utsette eksamen.

Hvordan melde seg opp til eksamen som privatist - les mer på nettstedet til Akershus fylkeskommune.