Eksamensportalen

Eksamenskontoret har i samarbeid med kommunikasjonsstaben og IT-seksjonen utviklet en ny portal for eksamensgjennomføring av skriftlig eksamen for elever og privatister.

Portalen er oversiktlig og enkel å bruke for deg som skal gjennomføre eksamen, og du har direkte tilgang til tilgjengelige nettressurser samt informasjon om hjelp og brukerstøtte.

Samtidig vil det være enkelt for eksamensvakten/eksamensansvarlig å sjekke om du er på riktig nettverk under eksamen. Ved å be deg om å svitsje over til forsiden vil det vises en advarsel dersom du er på feil nettverk.

https://eksamen.afk.no/