Elevskjemaer

Ulike søknads- og andre skjemaer for elever.

Informasjon skolestart Vg1

Informasjon skolestart elever Vg1

Skjema for forventningssamtale ved skolestart - Vg1

Forventningssamtale skolestart Vg1

Skjema for forventningssamtale ved skolestart - Vg2 og Vg3

Forventningssamtale skolestart- Vg2 og Vg3

 SØKNAD om fritak for vurdering med karakter i kroppsøving

Fritak for vurdering i kroppsøving

SØKNAD om fritak fra opplæring i kroppsøving

Fritak fra opplæring i kroppsøving

 SØKNAD om deltidselevstatus

Søknad om delkurselevstatus

 SØKNAD om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Søknad om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål

SØKNAD om særskilt tilrettelegging ved prøver og eksamen

Søknad tilrettelegging prøver og eksamen

SØKNAD om særskilt tilrettelegging i undervisning/praksis

Søknad tilrettelegging

Samtykkeerklæring for elever over 18 år

Samtykkeskjema elever 18 år

Skjema for oppmelding til eksamen høsten og vår

Oppmeldingsskjema til eksamen