Kommunikasjon som fremmer helse, trivsel og velvære.

Elever ved helse og oppvekst vg1 har jobbet praktisk med kompetansemålet: Gjøre rede for hva som kjennetegner kommunikasjon som fremmer helse, trivsel og velvære, og selv medvirke til det.

Elevene har utført håndmassasje på hverandre. Håndmassasje gir nærhet til brukeren, og mulighet for gode samtaler. Dette brukes mye i blant annet eldreomsorgen.

Berøring og nærhet er grunnleggende i vår kommunikasjon, og noe alle mennesker har behov for. Det kan bygge bånd mellom mennesker, og bidra til å bedre helse, trivsel og velvære.

Margrethe Winstrup

Faglærer