Sommerbemanning vedrørende dokumentasjon

I forbindelse med fagdokumentasjon for elever/privatister har Bleiker sommerbemanning med egne kontaktpersoner.

Bleiker har følgende bemanning som er tilgjengelig på tlf. eller e-post:

Uke 27: Catrine Ottosen Haug 66753516 / catrine.ottosen.haug@bleiker.vgs.no
og Lise Sundsmoen 66753519 / lise.marie.sundsmoen@bleiker.vgs.no
Uke 28: Lise Sundsmoen 95822591 / lise.marie.sundsmoen@bleiker.vgs.no
Uke 28: Catrine Ottosen Haug 91831440 / catrine.ottosen.haug@bleiker.vgs.no
Uke 29: Catrine Ottosen Haug 91831440 / catrine.ottosen.haug@bleiker.vgs.no
Uke 30: Catrine Ottosen Haug 91831440 / catrine.ottosen.haug@bleiker.vgs.no
Uke 31: Lise Sundsmoen 95822591 / lise.marie.sundsmoen@bleiker.vgs.no