Offentliggjøring av karakter og frister for klager

Tirsdag 16. juni offentligjøres standpunktkarakterer og karakter i orden og atferd for Vg2, Vg3 og Vg4. Fredag 19. juni offentligjøres karakterene på Vg1.

Standpunktkarakter og orden/atferd for Vg2 , Vg3 og Vg4 er er publisert på VIS tirsdag 16. juni.

Hurtigklagefrist for standpunkt Vg2 , Vg3 og Vg4 er onsdag 17. juni kl.12.00.

Ordinær klagefrist er fredag 26. juni kl. 15.00.

Før du klager, ta kontakt med faglærer for en begrunnelse. Om du etter dette ønsker å klage lever klageskjema på kontoret innen fristen.

Skjema og mer informasjon om klager ligger på Vikens hjemmeside:

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/klage/klage-pa-karakter-akershus/

 

Standpunkt, halvårsvurderinger og orden/atferd for Vg1 blir publisert fredag 19. juni i VIS.

Klagefristen for Vg1 er mandag 29. juni kl. 15.00.

Før du klager, ta kontakt med faglærer for en begrunnelse. Om du etter dette ønsker å klage lever klageskjema på kontoret innen fristen.

Skjema og mer informasjon om klager ligger på Vikens hjemmeside:

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/klage/klage-pa-karakter-akershus/