Begrenset tilbud for enkelte klasser på TO

IDTA og IDTB med redusert undervisningsuke

Så lenge vi er pålagt smitteforebyggende tiltak må noen av klassene i avdeling TO ha redusert undervisningsuke. Dette gjelder inntil videre klassene IDTA og IDTB.

Justering av dette tilbudet vil bli gjort når kravene til smitteforebyggende tiltak endres. Informasjon formidles av kontaktlærer.