Gjenåpning av Bleiker videregående skole for alle klasser fra onsdag 13. mai

Fra og med onsdag 13. mai åpner Bleiker videregående skole for undervisning på skolen for alle klasser. Frem til og med 12. mai er det undervisning for Vg2-klasser og Vg3-klasse på YF og 4-er grupper på TO, som allerede er inne på skolen. Vi gleder oss til å se elevene og ansatte tilbake på skolen! 

Elever og ansatte som har vært på skolen har fulgt smittevernstiltakene godt i den perioden skolen har vært delvis åpen, og vi føler oss trygge på at elever og ansatte ivaretar smittevernhensyn når skolen åpner fra og med 13. mai.  

Elever følger med på Teams og It’s learning om fagspesifikk informasjon. 

Smittevernstiltakt som er iverksatt fra 27. april – videreføres med følgende viktige punkter: 

 • Er man syk, eller har symptomer på luftveisinfeksjoner så er man hjemme 
 • Hold avstand – minst 1 meter 
 • God håndhygiene – vask hendene ofte 
 • Ikke klemme eller håndhilse 

Nye tiltak fra og med onsdag 13. mai: 

 • Elever har undervisning i eget klasserom, i sammenslåtte grupper er elevene digitalt pålogget – og lærer går mellom rommene etter behov 
 • I pauser mellom to økter kan friminuttene være fleksible– for å ha færre elever i korridorer 
 • I programfag med lengre undervisningsøkter så kan lærer avtale med elevene fleksibel oppstart og avslutning 
 • Naturfagsundervisning skjer i klassens vanlige klasserom 
 • Kroppsøvingsundervisning foregår ute så lenge idrettshaller og garderober er stengt 
 • Faglærer kan undervise mindre grupper av elever på skolen, så lenge de andre elevene har et digitalt undervisningsopplegg 
 • Inntaksmøter kan gjennomføres på skolen i større møterom/klasserom 
 • På biblioteket kan det lånes bøker, men er stengt for at elever oppholder seg i rommet 
 • Elever er bare på skolen når de har undervisning, kom til time og forlat skolen etter undervisningen er ferdig for dagen. 

Nå går vi inn i sluttvurderingsfasen – og fokus vil være på å gi elever en god og trygg skoleavslutning slik at de får fullført skoleåret på en god måte. 

Elever og foresatte melder fravær samme dag, men det er ikke krav om å dokumentere fraværet. Det holder med melding til kontaktlærer (evt. faglærer). 

Mer utfyllende opplæring i smitteverntiltak vil gis elevene i første time når de er tilbake på skolen 13. Mai. 

 

Per Erik Skjelbred 

Rektor