Eksamen 2020

Alle eleveksamener er avlyst våren 2020. Det er kun standpunktkarakterer som føres på kompetansebevis og vitnemål