Parkering på Risenga – endring fra 14.april

Arbeidet med rehabiliteringen av skolen vil starte etter påske og parkering på Risenga blir endret. Etter påske er det kun gyldige parkeringstillatelser for Risenga som gjelder – det er ingen korttidsparkering. Reis kollektivt.

Parkering uten parkeringsbevis etter 14. april vil kunne medføre bot.

Noen har gyldig parkeringsbevis - kartet viser hvor dere kan stå.

 

Inger Marie Milde