3PBA har vært en av juryklassene for Ungdommens kritikerpris.

Klassen ble valgt til å dele ut prisen til vinneren Marie Aubert for romanen Voksne mennesker her på Bleiker. Utdelingen var torsdag 12. mars.

3PBA er en av sju juryklasser i videregående skole som de siste fire månedene har lest og diskutert åtte norske skjønnlitterære bøker utgitt i 2019. Bøkene ble nominert av en jury fra Norsk kritikerlag.

Ungdommens kritikerpris er et samarbeid mellom Foreningen !les, Utdanningsforbundet, Norsk Kritikerlag og Den norske Forleggerforeningen. Ungdommens kritikerpris er en pris for norsk skjønnlitterær samtidslitteratur, delt ut av elever i videregående skole.

Elin Lindberg