Viktig informasjon til elever og foresatte

Fjernundervisning fra og med fredag 13.mars

Viser til pressemelding på Viken.no

https://viken.no/aktuelt/koronasituasjonen-viken-fylkeskommune-gar-over-til-digital-opplaring-pa-de-videregaende-skolene.21598.aspx

På videregående skoler i Viken blir det fjernundervisning fra og med 13. mars til og med 3. april i alle fag.

Alle elever må ta med seg pc og lærebøker hjem i dag. Skolen er åpen om det er behov for å hente utstyr fredag 13. mars.

På Bleiker videregående skole vil denne undervisningen foregå på It’s learning i de enkelte fagene.

Timeplanen følges, dette betyr at elevene er pålogget It’slearning fra timen starter til timen slutter. Faglærer er digitalt tilstede i samme periode, og de legger ut oppgaver, veileder og er i dialog med eleven i timene. Dette gjelder alle fag.

Oppmøte i undervisning registreres av faglærer.

Elevene skal heller ikke utplasseres i bedrift i yrkesfaglig fordypning i denne perioden. Lærerne i programfag må lage alternative undervisningsopplegg. YSK-elever følger bedriftens anbefalinger.

 

Har dere spørsmål ta kontakt med kontaktlærer.

Vennlig hilsen

Per Erik Skjelbred

Rektor Bleiker videregående skole