Besøk av Folk og Forsvar

Alle vg2-klassene var med på rollespillet, «Fred og Konflikt» i løpet av uke 6. Organisasjonen, Folk og Forsvar stod for gjennomføringen.

Elevene fikk roller som statsminister, utenriksminister og forsvarsminister i forskjellige land, og måtte løse ulike kriser og konflikter i løpet av spillet. I 2BUA og 2SSA var det mange forhandlingsmøter, elevene inngikk allianser, og gjorde avtaler. Det var vanskelig å bli enige, situasjonen tilspisset seg, og det var fare for 3. verdenskrig.

Takk til Folk og Forsvar som leder spillet for oss hvert år! Det er både engasjerende og lærerikt, og dekker flere av kompetansemålene i samfunnsfaget.

Anne Marie Baugstø Rødnes

Faglærer