Skolebesøk fra UiO.

Sosiologielevene har hatt besøk av Lene Bråten som er mastergradstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Hun fortalte om hvordan det er å være student, muligheter for utenlandsopphold og elevene fikk lære om sosialisering med vekt på Goffmans teori om frontstage og backstage. Vi fikk se ulike bilder fra Instagramkontoer til kjente personer. Hvilke sider ved oss selv viser vi fram i slike oppslag?

 Skolebesøket er skreddersydd til vår undervisning, og dekker flere av kompetansemålene i faget på en svært god måte. Vi er glade for at det finnes slike gratistilbud.

Anne Marie Baugstø Rødnes

faglærer

https://www.sv.uio.no/om/samarbeid/tilbud-skoler/index.html