Klage på karakter?

Fristen er ti dager fra karakteren er mottatt. Klikk på saken for mer informasjon.

Fristen for å klage på en karakter er 10 dager fra det tidspunktet du eller dine foresatte er gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort dere kjent med denne.

For elever på Vg2, Vg3 og Vg4 offentligjøres karakterene i standpunkt og orden/atferd på Skolearena tirsdag 11. juni kl. 16.00

For elever på Vg1 offentligjøres karakterene i standpunkt og orden/atferd på Skolearena torsdag 20. juni kl. 09.00

For elever på Vg2, Vg3 og Vg4 er hurtigklagefristen onsdag 13. juni kl.09.00 for standpunkt og 25. juni kl.12.00 for eksamenskarakterer

 

https://www.bleiker.vgs.no/for-elever/regler-og-rutiner/klage-pa-karakter/