Påbygging til generell studiekompetanse Vg3

Opptakskrav

Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høgskoler og universiteter. Du kan søke påbygging dersom du

a) har gått to år på et yrkesfaglig utdanningsprogram, eller

b) har fullført fagbrev

For å få generell studiekompetanse, er det en forutsetning at fagene er bestått. Det igjen forutsetter at du følger undervisningen og unngår fravær.

Fag- og timefordeling 1

  • ved påbygningskurs for de som har gått to år på et yrkesfaglig utdanningsprogram.

Opplæringstilbudet følger minimumskravet i Kunnskapsløftet for å oppnå generell studiekompetanse. Du skal ha 841 timer i løpet av skoleåret, eller 25 timer fellesfag og 5 timer programfag i uka, til sammen 30 timer.

10 timer Norsk
5 timer Matematikk
5 timer Historie
3 timer Naturfag
2 timer Kroppsøving
5 timer Programfag

Programfag er et fag man velger ved skolestart, avhengig av skolens tilbud.
Skoleåret 2017/18 tilbys undervisning i følgende programfag:

  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Psykologi 1
  • Informasjonsteknologi 1

Fag- og timefordeling 2

  • ved påbygningskurs for de som har fullført fagbrev.

10 timer Norsk
5 timer Matematikk
5 timer Historie
3 timer Naturfag

Gjennomføringen

Å gjennomføre et påbygningskurs er krevende. På dette kurset er det mange teoretiske fag, og derfor er det viktig at den som søker dette kurset

  • er motivert
  • klar til å yte god arbeidsinnsats
  • har evne til å prioritere

Dersom du velger å søke et påbygningskurs på Bleiker vgs, kan du forvente et godt miljø blant elever og lærere. Du kan forvente deg dyktige lærere, som er opptatt av samarbeid med elevene. Skolens motto er "Rom for alle - blikk for den enkelte". Det betyr at lærerne ønsker at du skal få maksimalt ut av opplæringen, både faglig og personlig.

Kontaktperson

Marianne Heir

Assisterende rektor

E-post Marianne.Heir@bleiker.vgs.no