Helse- og oppvekstfag med barne- og ungdomsarbeiderfag, studiekompetanse, 3-årig Vg1

Studieforberedende barne- og ungdomsarbeiderfag er et 3-årig skoletilbud til deg som ønsker generell studiekompetanse med mulighet for videre studier innen arbeid med barn og ungdom. Opplæringstilbudet stiller krav til egeninnsats og gir samtidig store valgmuligheter etter fullført skole. Grunnlaget er godt dersom du ønsker videre studier innenfor fagområdet. Dette er et mer praktisk rettet skoleløp enn et rent studiespesialiserende, og du blir ferdig med matematikk etter Vg2.

Er dette aktuelt for deg? Les mer i vår presentasjon.

Du er interessert i å jobbe med barn og ungdom og vil ha praktiske ferdigheter før videre studier. Du ønsker et sosialt yrke. Du trives med og har overskudd til å gi barn og unge omsorg, veiledning, opplæring og oppmuntring i hverdagen.

Du vil lære gjennom praktisk og teoretisk arbeid med fagene helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse, kommunikasjon og samhandling. Du vil lære om kosthold, hygiene, kroppens oppbygging, kommunikasjon, førstehjelp, konfliktløsning, oppvekstmiljø, lover og regler, for å nevne noe.

Det er obligatorisk på Vg1 å lære om alle de ulike yrkene innen helse- og oppvekstfag, mens det på dette løpet er fokus på yrker innen barne- og ungdomsarbeiderfag.

På Bleiker videregående skole møter du engasjerte lærere med relevant fagbakgrunn, og du får praktiske og teoretiske utfordringer i opplæringen. Du vil møte lærere som ser hver enkelt elev og tilpasser opplæringen slik at du når dine mål og utvikler deg. Vi har godt samarbeid med ulike arbeidsplasser der veiledere lar deg få prøve deg innen de ulike yrkene og finne ut hva som passer best for akkurat deg.

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Monica Halle

Avdelingsleder HO/FF/AMS

E-post monica.halle@bleiker.vgs.no

Tlf: 66 75 35 35