Barne- og ungdomsarbeiderfag, studiekompetanse, 3-årig Vg2

Studieforberedende barne- og ungdomsarbeiderfag er et 3-årig skoletilbud til deg som ønsker generell studiekompetanse med mulighet for videre studier innen arbeid med barn og ungdom. Opplæringstilbudet stiller krav til egeninnsats og gir samtidig store valgmuligheter etter fullført skole. Dette er det andre året, og grunnlaget er godt dersom du ønsker videre studier innenfor fagområdet etter Vg3. Dette er et mer praktisk rettet skoleløp enn et rent studiespesialiserende, og du blir ferdig med matematikk etter Vg2.


Du er
glad i å jobbe med mennesker, spesielt barn og unge i alderen 0-18 år. Du kan tenke deg en aktiv og meningsfylt jobb der du får jobbe med barn og ungdom.  

Du vil lære å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogiske aktiviteter. Utdanningen vil gjøre deg i stand til å arbeide med barn i alderen 0-18 år i ulike livssituasjoner. Arbeidet foregår både ute og inne, i grupper og med den enkelte. Pedagogiske aktiviteter er aktiviteter i barnehager, SFO, klubber og skolen, og som barna skal lære noe av.

Du vil møte en undervisning der du skal planlegge og gjennomføre aktiviteter og leker tilpasset barn og ungdom. Dette skal du begrunne teoretisk med utgangspunkt i utviklingspsykologi, noe du vil få opplæring i.

Du vil bli en god leder og vil få erfaring i å kommunisere og aktivisere barn og unge i ulike livssituasjoner. Du vil få opplæring i hvordan tilpasse din kommunikasjon i forhold til den du snakker med, og få innsyn i hvordan og hvorfor barns oppvekstmiljø påvirker barn. Du lærer om hva du kan gjøre for å tilrettelegge for en bedre utvikling for hver enkelt. Du vil lære om lek, observasjon, utviklingspsykologi, kosthold, konfliktløsing, drama, forming, musikk og friluftsliv, for å nevne noe.

Vi ønsker å legge til rette for en virkelighetsnær opplæring, og at du skal lære gjennom praktiske arbeidsoppgaver. Utplassering som en del av opplæringen er derfor viktig. Vi har godt samarbeid med ulike arbeidsplasser der veiledere lar deg få prøve de ulike yrkene, og finne ut hva som passer best for akkurat deg.

5 timer matematikk er flyttet fra Vg3, og du blir ferdig med matematikk på Vg2 slik at du får 5 timer med programfag på Vg3, og dermed et mer praktisk rettet løp.

På Bleiker videregående skole møter du engasjerte lærere med relevant fagbakgrunn, og du får praktiske og teoretiske utfordringer i opplæringen. Du vil møte lærere som ser hver enkelt elev og tilpasser opplæringen slik at du når dine mål og utvikler deg. 

Se også Fag- og timefordelingen for Vg3 Studieforberedende Barne- og ungdomsarbeiderfag

 

 

 

Kontaktperson

Monica Halle

Avdelingsleder HO/FF/AMS

E-post monica.halle@bleiker.vgs.no

Tlf: 66 75 35 35