Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2

Du er glad i å jobbe med mennesker, spesielt barn og unge i alderen 0-18 år. Du kan tenke deg en aktiv og meningsfylt jobb der du får jobbe med barn og ungdom. Da kan et fagbrev som barne- og ungdomsarbeider være det rette valget for deg.

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger skole og fritid for barn og unge. I tillegg er du med på å planlegge hvordan jobben skal utføres rent pedagogisk. Mye av arbeidet består av kontakt med mennesker.

Som barne- og ungdomsarbeider kan du arbeide i barnehage, i barnepark, i barneskole, ungdomsskole, videregående skole og i skolefritidsordningen (SFO). I tillegg kan du ta jobber i fritidsklubber for barn og ungdom og i andre institusjoner som har med barne- og ungdomsarbeid å gjøre.

Du vil møte en undervisning der du skal planlegge og gjennomføre aktiviteter og leker tilpasset barn og ungdom. Dette skal du begrunne teoretisk med utgangspunkt i utviklingspsykologi, noe du vil få opplæring i.

Du vil bli en god leder, og får erfaring i å kommunisere og aktivisere barn og unge i ulike livssituasjoner. Du vil få opplæring i hvordan tilpasse din kommunikasjon i forhold til den du snakker med, og få innsyn i hvordan og hvorfor barns oppvekstmiljø påvirker barn. Du lærer om hva du kan gjøre for å tilrettelegge for en bedre utvikling for hver enkelt. Du vil lære om lek, observasjon, utviklingspsykologi, kosthold, konfliktløsing, drama, forming, musikk og friluftsliv, for å nevne noe.

Vi ønsker å legge til rette for en virkelighetsnær opplæring, og at du skal lære gjennom praktiske arbeidsoppgaver. Utplassering som en del av opplæringen er derfor viktig. Vi har godt samarbeid med ulike arbeidsplasser der veiledere lar deg få prøve de ulike yrkene og finne ut hva som passer best for akkurat deg.

På Bleiker videregående skole møter du engasjerte lærere med relevant fagbakgrunn, og du får praktiske og teoretiske utfordringer i opplæringen.  Du vil møte lærere som ser hver enkelt elev og tilpasser opplæringen slik at du når dine mål og utvikler deg. 

Etter å ha fullført Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag kan du søke lærlingplass. Når du har arbeidet som lærling i to år, kan du melde deg opp til fagprøve. Dersom du ønsker å søke videre utdanning etter bestått fagprøve, kan du søke allmennfaglig påbygging. Du vil da få studiekompetanse, og blir kvalifisert for høyskole- og universitetsutdanning.

Du kan også søke ulike videreutdanninger innen fagskolen for helse- og sosialfag.