Kjøretøy Vg2

Bleiker videregående skole er en av få skoler som kan se tilbake på en lang tradisjon i å utdanne bilinteressert ungdom helt tilbake til 1969.

 

Du får opplæring i vedlikehold, feilsøking og valg av reparasjonsmetode på ulike kjøretøy, motorer og utstyr. Du lærer bruk av redskaper, utstyr og måleinstrumenter som inngår i faget. Forståelse av ulike systemers virkemåte står sentralt.

Du lærer å bruke lover, forskrifter og fastsatte prosedyrer, og dokumentasjon av utført arbeid. Logistikk, kundebehandling, forvaltning av materiell og hensynet til helse, miljø og sikkerhet er også viktige deler av opplæringen.

Etter fullført Vg2 Kjøretøy kan du i utgangspunktet velge mellom flere mulige lærefag for å fullføre med fagbrev som:

  • Bilmekaniker, lette kjøretøy
  • Bilmekaniker, tunge kjøretøy
  • Motormekaniker
  • Hjulutrustningsreparatør
  • Motorsykkelmekaniker
  • Reservedelsekspeditør

På Bleiker videregående skole møter du engasjerte lærere med relevant fagbakgrunn, og du får praktiske og teoretiske utfordringer i opplæringen. Lærere som ser hver enkelt elev og tilpasser opplæringen slik at du når dine mål. Vi har godt samarbeid med ulike bedrifter der du vil kunne søke utplassering med tanke på å finne ut hvilket felt som passer best for akkurat deg, når du senere søker læreplass for å fullføre fagutdanningen.

Partnerskapsavtaler

Bleiker vgs. har et tett samarbeid med bilbedrifter i Asker og Bærum:

Bertel O. Steen, Asker & Bærum

Toyota Asker og Bærum AS

Møller Bil Asker og Bærum

Bilia Asker & Bærum AS, avd. Fornebu

Bilia Asker & Bærum AS, avd. Høvik

Gjennom utplasseringer i bedrifter får mange av våre elever lærlingkontrakt etter endt opplæring, og består programfagene i Vg2 Kjøretøy.

Tidligere Bleikerelever

Yrkesstolthet og hardt arbeid gir resultater. Les om brødrene Meek, deres suksess innen oppretting og lakkering, og om eldstebroren Tommys karriere som karosseribygger for kresne kunder:
http://www.bleiker.vgs.no/aktuelt/nyhetsarkiv/?article_id=89911

 

 

Kontaktperson

Ari Børde Krøyer

Avdelingsleder EL/TIP/FF

E-post Ari.Borde.Kroyer@bleiker.vgs.no

Tlf: 66 75 35 45