Elektrofag, studiekompetanse, 3-årig Vg3

På Vg3 får du faget matematikk R2 som i kombinasjon med de foregående årenes fag tilfredsstiller minstekravet til opptak til ingeniørstudier.

Det tredje årets fagsammensetning bygger på det som tilbys på det ordinære tilbudet Påbygging til generell studiekompetanse, med tillegg av to programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. Hvilke konkrete fag som tilbys kan endre seg fra år til annet avhengig av blant annet søking og elevinteresse.

Vg3 er et krevende år, og det forutsetter stor egeninnsats, men gir samtidig store valgmuligheter etter fullført skole. Den største fordelen kommer den dagen du som ferdig ingeniør skal søke jobb og kan vise til solid yrkeskompetanse innen fagområdet.

 

 

Kontaktperson

Ari Børde Krøyer

Avdelingsleder EL/TIP/FF

E-post Ari.Borde.Kroyer@bleiker.vgs.no

Tlf: 66 75 35 45