Elektrofag, studiekompetanse, 3-årig Vg3

I 2019-2020 avvikler Bleiker sitt treårige tilbud om elektrofag med studiekompetanse. Det er det siste kullet som fullfører sitt løp dette skoleåret.

På Vg3 får du faget matematikk R2 som i kombinasjon med de foregående årenes fag tilfredsstiller minstekravet til opptak til ingeniørstudier. Det vil også bli gitt et alternativt programfag for elever som foretrekker å ikke ta full fordypning i matematikk.

Det tredje årets fagsammensetning bygger for øvrig på det som tilbys på det ordinære tilbudet Påbygging til generell studiekompetanse, men med tillegg av to programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. Hvilke konkrete fag som tilbys kan endre seg fra år til annet og vil ikke være avklart før nærmere sommeren 2019.

Vg3 er et krevende år, og det forutsetter stor egeninnsats, men gir samtidig store valgmuligheter etter fullført skole. Den største fordelen kommer den dagen du som ferdig ingeniør skal søke jobb og kan vise til solid yrkeskompetanse innen fagområdet.

 

 

Kontaktperson

Ari Børde Krøyer

Avdelingsleder EL/TIP/FF

E-post Ari.Borde.Kroyer@bleiker.vgs.no

Tlf: 66 75 35 45