Elenergi, studiekompetanse, 3-årig Vg2

MERK: Dette tilbudet er under avvikling. Det vil ikke bli tatt inn elever på denne linjen på Vg2 skoleåret 2019-2020. Kun elever som har fulgt tilbudet vil få fullført sitt løp på Vg3. Informasjonen nedenfor er av historisk verdi og vil bli fjernet når siste kull fullfører sitt løp våren 2020.

 

Matematikk og fysikk som på Vg2 studiespesialisering

Elenergi med studiekompetanse er et 3-årig løp og inneholder en kombinasjon av fellesfag og programfag. Programfagene på Vg2 er de samme som på Vg2 elenergi, med tillegg av programfagene matematikk R1 og fysikk 1 fra studiespesialiserende utdanningsprogram.

Med liten elevgruppe (15 elever) og i kombinasjon med praktiske elektrofag gir dette de beste forutsetningene for å oppnå en god forståelse i fagene matematikk og fysikk.

Opplæringstilbudet er krevende, og det forutsetter stor egeninnsats, men gir samtidig store valgmuligheter etter fullført skole. Den største fordelen kommer den dagen du som ferdig ingeniør skal søke jobb og kan vise til solid yrkeskompetanse innen fagområdet.