Elenergi Vg2

I et høyt utviklet teknologisk samfunn forutsettes det sikre og velfungerende elektriske systemer. På Bleiker vgs. utdanner vi fagarbeiderne som tar seg av denne jobben.

Du vil få opplæring i elenergi som er innrettet mot samfunnets behov for kompetanse innenfor elkraftproduksjon og distribusjon, samt elektriske anlegg innen sjøfart, oljeproduksjon, industri, jernbane, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger. Du vil lære å planlegge, installere, kontrollere, vedlikeholde og dokumentere systemene og det tilhørende utstyret.

Du kan velge forskjellige fagområder etter Vg2 når du skal fullføre din fagutdanning med læretid og avsluttende fagprøve:

  • Elektriker
  • Elektroreparatør
  • Energimontør
  • Energioperatør
  • Heismontør
  • Signalmontør
  • Tavlemontør
  • Togelektriker

På Bleiker videregående skole møter du engasjerte lærere med relevant fagbakgrunn, og du får praktiske og teoretiske utfordringer i opplæringen. Lærere som ser hver enkelt elev og tilpasser opplæringen slik at du når dine mål. Vi har godt samarbeid med ulike bedrifter der du vil kunne søke utplassering med tanke på å finne ut hvilket felt som passer best for akkurat deg, når du senere søker læreplass for å fullføre fagutdanningen.