Elektrofag, studiekompetanse, 3-årig Vg1

Om du synes elektrofag virker spennende, men allerede vet at du ønsker en høyere utdanning (ingeniør eller sivilingeniør), gjør du klokt i å velge elenergi med studiekompetanse. Elenergi med studiekompetanse gir grunnlag for å kunne ta fagbrev som elenergimontør (elektriker), og gir i tillegg generell studiekompetanse med fagkrets som kvalifiserer til opptak på ingeniørstudier.

Matematikk og naturfag som på Vg1 studiespesialisering

Elenergi med studiekompetanse er et 3-årig løp og inneholder en kombinasjon av fellesfag og programfag. Programfagene er de samme som på Vg1 elektro med unntak av faget prosjekt til fordypning, som er delvis erstattet med fagene matematikk 1T og naturfag.

Matematikk 1T – teoretisk matematikk – er det samme faget som tilbys på Vg1 studiespesialisering for elever som ønsker å fordype seg i dette faget de påfølgende to årene. Så det er også det som skjer når du velger Elenergi med studiekompetanse, ettersom programfagene matematikk R1 på Vg2 og matematikk R2 på Vg3 er obligatoriske deler av dette løpet.

Dette betyr at du må påregne stor arbeidsmengde i faget matematikk fra første stund. Et godt grunnlag i matematikk 1T er nødvendig for å kunne bygge videre med R1 og R2 de påfølgende to årene.

Et fordelaktig løp mot ingeniørutdanning

Elenergi med studiekompetanse er et skreddersydd løp som tar utgangspunkt i et yrkesfaglig utdanningstilbud. Dette betyr at klassestørrelsen er halvparten (15) av det den er på studiespesialisering (30), som gir grunnlag for en tettere oppfølging fra lærer. Med krevende realfag kan tett læreroppfølging ha svært mye å si.

På ingeniørstudiet er det av stor betydning at studenten har noe praktisk erfaring å bygge på. Dette får man gjennom elektrofagene på Elenergi med studiekompetanse.

Bleiker videregående skole er den eneste skolen i regionen som gir akkurat dette tilbudet.

Opplæringstilbudet er krevende, og det forutsetter stor egeninnsats, men gir samtidig store valgmuligheter etter fullført skole. Den største fordelen kommer den dagen du som ferdig ingeniør skal søke jobb og kan vise til solid yrkeskompetanse innen fagområdet.