Elektrofag Vg1

Du som gjerne vil vite hva som skjuler seg inne i en pc, forsterker, tv, vaskemaskin eller et sikringsskap. Du som er interessert i ny teknologi, installasjon og vedlikehold av elektriske eller elektroniske systemer. Du bør se nærmere på elektrofag.

På Vg1 får du øve deg på praktiske arbeidsoppgaver som utføres av elektrikeren, av dataelektronikeren eller automatikeren. Du vil få legge opp elektriske kurser, sette opp alarmanlegg og programmere enkle automatiserte modeller, som for eksempel automatiserte samlebånd. Du vil tilegne deg teoretiske kunnskaper som sikrer en fagmessig utførelse av disse oppgavene, og som gir deg grunnlag for å velge ditt videre utdanningsløp ut fra dine interesser.

I et høyt utviklet teknologisk samfunn forutsettes det sikre og velfungerende elektriske systemer. Derfor er elektro i dag et bredt fagområde med mange spesialiseringsmuligheter. Etter Vg1 kan du velge blant de videregående tilbudene elenergi, automatisering (begge på Bleiker vgs.), data og elektronikk, flyfag eller kulde- og varmepumpeteknikk. Mulighetene er mange og jobbutsiktene er gode!

Enten du ønsker spenning, eller helst vil følge strømmen, kan elektrofag være noe for deg.