Automatiseringsfaget Vg3

Når du er ferdig med Automatiseringsfaget Vg3 kan du begynne i lære som automatiker, tavlemontør, vikler eller med fjernstyrte undervannsoperasjoner.

Du får kompetanse innen automatiserte systemer som kvalifiserer deg til å jobbe innen olje- og gassindustrien, prosess- og verkstedindustrien og i næringsvirksomhet. Du lærer hvordan du bidrar til økt produktivitet, kvalitet og sikkerhet for personalet og det ytre miljøet. God produktkvalitet og pålitelighet er vesentlig. Høyt kvalifiserte fagarbeidere innen automasjon er viktig for å sikre dette.

Opplæringen fremmer system- og utstyrsforståelse, evne til analyse, omstilling, entreprenørskap og nyskaping. Opplæringen fremmer også sikkerhetsforståelse og evne til å se konsekvenser av valg knyttet til HMS. Du vil få økt bevisstheten om miljømessige utfordringer knyttet til ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling.

På Bleiker videregående skole møter du engasjerte lærere med relevant fagbakgrunn, og du får praktiske og teoretiske utfordringer i opplæringen. Lærere som ser hver enkelt elev og tilpasser opplæringen slik at du når dine mål. Vi har godt samarbeid med ulike bedrifter der du vil kunne søke utplassering med tanke på å finne ut hvilket felt som passer best for akkurat deg, når du senere søker læreplass for å fullføre fagutdanningen.