IKT-servicefag Vg2

På IKT-Servicefag på Bleiker vgs. får du jobbe praktisk med maskinvare, kabling av nettverk, installere og konfigurere servere.

Er du interessert i datanettverk og maskinvare? Har du lyst til å være en ressursperson som kan hjelpe andre med dataproblemer? Vil du lære om hvordan bedrifter bruker data til å øke produktivitet og inntjening? På IKT-Servicefag på Bleiker vgs. får du kompetanse til å løse disse oppgavene.

Du lærer å jobbe praktisk med maskinvare, kabling av nettverk, installere og konfigurere servere. Du får prøve deg på opplæring av andre i bruk av forskjellige programmer og internett, og vi drar på besøk til bedrifter for å se hvordan de bruker data for å nå sine mål.

Du får en virkelighetsnær opplæring der du må kombinere kunnskaper og ferdigheter for forskjellige fag i realistiske prosjekter.

På Bleiker videregående skole møter du engasjerte lærere med relevant fagbakgrunn, og du får praktiske og teoretiske utfordringer i opplæringen. Lærere som ser hver enkelt elev og tilpasser opplæringen slik at du når dine mål. Vi har godt samarbeid med ulike bedrifter der du vil kunne søke utplassering med tanke på å finne ut hvilket felt som passer best for akkurat deg, når du senere søker læreplass for å fullføre fagutdanningen. Det er gode muligheter for å få læreplass etter et år hos oss.

Spennende oppdrag våren 2017:

IKT-servicefag på Bleiker vgs. var crew på NIC, Nordens største konferanse for infrastruktur, som ble arrangert i Oslo Spektrum 2. - 3. februar 2017.