Medieproduksjon Vg2

NB! OPPSTART FØRST SKOLEÅRET 2017/2018. Er du kreativ, estetisk anlagt og målrettet? Vil du lære mer om hvordan filmskapere, tegnere, youtubere, fotografer, tekstforfattere, lydteknikere eller designere jobber? Ønsker du en opplæring som vil foregå i samarbeid med lokalt næringsliv, enten i form av et samarbeid om ulike prosjekter eller ved at deler av opplæringen foregår i bedrift? Da kan Medieproduksjon være noe for deg.

Du er ferdig med første året. I andre året vil du gå mer i dybden på det du lærte første året, og samtidig lære mye nytt. Du vil fortsette å ha praktisk arbeid og mange timer med mediefag. Du har kanskje en avtale med en bedrift, eller du jobber i/skal være med å starte en ungdomsbedrift. I løpet av dette året må du tenke gjennom hva du helst vil gjøre når du avslutter Vg2. Mest aktuelt vil det være å søke læreplass i en bedrift, men det er også andre alternativer.

Du vil fortsette å utvikle dine kunnskaper og ferdigheter om hvordan du kan produsere for web-TV/TV-kanaler, filmselskaper, forlag, massemedier, interesseorganisasjoner, reklame- og PR-byråer, forlag, sosiale medier og alle andre som driver med kommunikasjon. Kontakten din med ulike bedrifter vil bety mye nå, spesielt hvis du ønsker læreplass som et videre løp i din opplæring. Ett eller flere yrker/retninger kan peke seg ut som spesielt interessante, og yrker som kan være aktuelle er webdesigner, spilldesigner, fotograf, mediegrafiker/designer, illustratør, tekstforfatter, animatør, film- og tv-produsent/regissør, AD, lyddesigner, programingeniør, prosjektleder, innspillingsleder eller en annen type jobb hvor du kan bruke din kompetanse.

Du vil møte lærere som du kjenner fra Vg1, de vil fortsette å gi deg tett oppfølging. Det kan være aktuelt at du deltar i en ungdomsbedrift, og du vil kunne sertifisere deg i programvare som brukes i mediebransjen. Dette kan du bruke som dokumentasjon dersom du ønsker å gå videre på fagskoler etter Vg2.

Se vårt utkast til brosjyre for Medieproduksjon (pdf)

Medier og kommunikasjon har samlet sine produksjoner på YouTube: https://www.youtube.com/user/Bleikervgs2013

Lærebedrifter 

Nedenfor ser du lenke til godkjente lærebedrifter for Akershus fylkeskommune, tidligere under Medier og kommunikasjon, fra skoleåret 2016/2017 under Medieproduksjon. Rull deg ned til programområdene fotograffaget og mediegrafikerfaget:
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/opplering-i-bedrift/lerebedrift/sok-i-lerebedrifter/?programId=MK&courseId=MKFTG3----