Medieproduksjon Vg2

Er du kreativ, estetisk anlagt og målrettet? Vil du lære mer om hvordan filmskapere, tegnere, youtubere, fotografer, tekstforfattere, lydteknikere eller designere jobber? Ønsker du en opplæring som vil foregå i samarbeid med lokalt næringsliv, enten i form av et samarbeid om ulike prosjekter eller ved at deler av opplæringen foregår i bedrift? Da kan Medieproduksjon være noe for deg.

Du er ferdig med første året. I andre året vil du gå mer i dybden på det du lærte første året, og samtidig lære mye nytt. Du vil fortsette å ha praktisk arbeid og mange timer med mediefag. Du har kanskje en avtale med en bedrift, eller du jobber i/skal være med å starte en ungdomsbedrift. I løpet av dette året må du tenke gjennom hva du helst vil gjøre når du avslutter Vg2. Mest aktuelt vil det være å søke læreplass i en bedrift, men det er også andre alternativer.

Du vil fortsette å utvikle dine kunnskaper og ferdigheter om hvordan du kan produsere for web-TV/TV-kanaler, filmselskaper, forlag, massemedier, interesseorganisasjoner, reklame- og PR-byråer, forlag, sosiale medier og alle andre som driver med kommunikasjon. Kontakten din med ulike bedrifter vil bety mye nå, spesielt hvis du ønsker læreplass som et videre løp i din opplæring. Ett eller flere yrker/retninger kan peke seg ut som spesielt interessante, og yrker som kan være aktuelle er webdesigner, spilldesigner, fotograf, mediegrafiker/designer, illustratør, tekstforfatter, animatør, film- og tv-produsent/regissør, AD, lyddesigner, programingeniør, prosjektleder, innspillingsleder eller en annen type jobb hvor du kan bruke din kompetanse.

Du vil møte lærere som du kjenner fra Vg1, de vil fortsette å gi deg tett oppfølging. Det kan være aktuelt at du deltar i en ungdomsbedrift, og du vil kunne sertifisere deg i programvare som brukes i mediebransjen. Dette kan du bruke som dokumentasjon dersom du ønsker å gå videre på fagskoler etter Vg2.

Se vårt utkast til brosjyre for Medieproduksjon (pdf)

Medier og kommunikasjon har samlet sine produksjoner på YouTube: https://www.youtube.com/user/Bleikervgs2013

Lærebedrifter 

Nedenfor ser du lenke til godkjente lærebedrifter for Akershus fylkeskommune, tidligere under Medier og kommunikasjon, fra skoleåret 2016/2017 under Medieproduksjon. Rull deg ned til programområdene fotograffaget og mediegrafikerfaget:
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/opplering-i-bedrift/lerebedrift/sok-i-lerebedrifter/?programId=MK&courseId=MKFTG3----

Kontaktperson

Åshild P. Sviland

Avdelingsleder MK/SS/FF/IKT

E-post Ashild.P.Sviland@bleiker.vgs.no

Tlf: 66 75 35 05