Organisasjonskart og ansvarsområder

Bleiker har utarbeidet organisasjonskart og oversikt over ansvarsområdene for ledelsen.

For utfyllende informasjon ang. ansvarsområder kan du klikke deg inn på den to-siders presentasjonen av Bleikers organisasjonskart for skoleåret 2015-2016.